Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje są rozpatrywane indywidualnie przy odbiorze zamówienia przez klienta.