Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje są rozpatrywane przy odbiorze zamówienia przez klienta. Zwrotowi podlegają produkty odbiegające od stanu normalnego.